Formare cu efect asteptat.
Un viitor in formare!

 

Miercuri, 27 Octombrie 2010, a avut loc conferinţa de încheiere a proiectului ”Informare şi formare pentru o muncă mai eficientă şi mai sigură”.

Proiectul a fost implementat de SC Compania Emo SRL Vaslui şi s-a desfăşurat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 3 ”Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenţie 3.2 ”Formare profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”.

 

În cadrul proiectului :

► au fost informaţi un număr de peste 1200 angajaţi şi 100 IMM-uri din regiunea Nord-Est în ceea ce priveşte importanţa formării continue;

► s-au instruit 652 de angajaţi ai IMM-urilor regiunii Nord-Est în abilităţi şi aptitudini funcţionale, de management al schimbării, calitate, prevenire şi sănătate la locul de muncă;

► s-au creat 3 grupuri ( 20 de persoane ) de îmbunatăţire/inovare în regiune;

► s-a creat un forum de comunicare ce permite, şi după finalizarea proiectului, împărtăşirea inovaţiilor şi îmbunătăţirea proceselor între angajaţi şi întreprinderi;

► egalitatea de şanse a fost, de asemenea, un criteriu important în implementarea proiectului. Selectarea participanţilor s-a realizat în structură, cu instruirea a 30 de persoane de etnie romă şi 320 de femei din câmpul muncii certificaţi în cadrul programului de formare.

În contextul unei necesităţi a creşterii nivelului de instruire al angajaţilor care să permită o mai bună adaptabilitate a acestora faţă de cerinţele pieţei muncii, necesităţii colaborării şi schimbului de experienţă între persoane şi entităţi similare, beneficiarul proiectului ”Informare şi formare pentru o muncă mai eficientă şi mai sigură” – Compania Emo Vaslui, va continua activitatea de absorbţie a fondurilor europene în ceea ce priveşte domeniul resurselor umane, susţinerea activităţilor de formare, organizare şi promovare a IMM-urilor şi indirect a forţei de muncă disponibile în cadrul acestora.